Mały silnik elektryczny do żaluzji – jak działa?

paź 15, 2015

Mały silnik elektryczny do żaluzji – jak działa?

Z czego składa się napęd?

 Napęd żaluzji serii DCD24 i DCD30 wpołączeniu z elektroniką SSR100 stanowi komplet napędowy skłądający się z :
silnika prądu stałego
przekładni planetarnej
przetwornika obrotowo-impulsowego
hamulca rolkowego
elektroniki dla ustalania położeń krańcowych i zasilacza na jednej płytce

Sterowanie silnikiem

Ustalanie położenia końcowego, regulacja obrotów i skręcanie skrzydełek kontrolowane jest całkowicie elektronicznie przez mikroprocesor. Na bazie dwóch średnic rozmiarowych 24mm (DCD24) i 32mm (DCD30) można zastosować te napędy do większości szyn montażowych rolet. Dla różnych przypadków zastosowań dostępne są silniki środkowe i końcowe. Elektronika sterująca SSR100 zawiera w zwartej formie zasilanie silnika prądu stałego i elektronikę do ustalania położeń końcowych. Budowa płytki SSR100 odpowiada rozmiarami zabudowie wewnątrzgniazdkowej lub natynkowej. Możliwe jest tworzenie bardziej złożonych rozwiązań ze sterowaniem centralnym, kontrolą nasłonecznienia, z zegarem czasowym dzięki odpowiednim wejściom na płytce.
Wszystkie napędy zawierają 2 kanałowy ecoder, hamulec rolkowy. Podawane prędkości odniesione są do prędkości regulowanej 5000obr/min na silniku.

Punkt odniesienia dla licznika

Przychodzące z enkodera zamocowanego na silniku sygnały kwadraturowe zliczane są przez licznik. Licznikowi przypisać można punkt odniesienia (indeks), dzięki czemu licznik ustawiany jest na najwyższą wartość. Poniżej tej wartości mogą być ustawione wartości górnego i dolnego położenia (rysunek powyżej). Poprzez znajdujące się na płytce klawisze programowania i indeksu w połączeniu z przyłączonymi przyciskami podjęte mogą być następujące nastawy:

podanie punktu odniesienia (indeks);
zezwolenie na wpis położeń krańcowych;
nastawa dolnego i górnego położenia;
bezstopniowa nastawa kąta skręcenia skrzydełek.

Dla nastawy położeń końcowych i wprowadzenia kąta skręcenia skrzydełek na płytce znajdują się obok przycisków programowania również diody świecące sygnalizujące stan programowania. Poszczególne tryby pracy wywołuje się przez naciśnięcie przycisku programowania, aż zapali się odpowiednia dioda sygnalizująca tryb pracy.

Silniki elektryczne

Tryb normalny pracy napędu oznacza:
Samozatrzymanie po naciśnięciu przycisku dłużej niż 3 sek, STOP przez krótkie naciśnięcie.
Dwie prędkości: wolna przy wyjeżdżaniu albo wjeżdzaniu do obszaru końcowego i szybka przy pracy normalnej
Ruch skręcenia skrzydełek po osiągnieciu położenia dolnego, oraz przy rozkazie STOP podczas utrzymania
Zapamiętanie wszystkich nastawionych danych przy zaniku prądu, napęd pozostaje w chwilowej pozycji. Po powrocie napięcia zasilania napęd znajduje się w trybie normalnym.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: