ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji w Twojej organizacji

lut 15, 2024

ISO 27001 – bezpieczeństwo informacji w Twojej organizacji

Informacja to dane przetworzone, które mają ogromny wpływ na podejmowanie ważnych decyzji biznesowych. Zbiór informacji ma zasadnicze znaczenie dla właścicieli przedsiębiorstw, co ściśle wiąże się z koniecznością odpowiedniego zabezpieczania ich. Informacje w firmie przechowywane są na różne sposoby – w formie papierowej, elektronicznej, w formie zdjęć, filmów, lub podczas rozmów telefonicznych. Bardziej od formy przekazywania i przechowywania informacji, liczy się jej właściwe zabezpieczenie.
Bezpieczeństwo informacji, to praktyka, na którą składa się wiele czynności. Każda firma zobowiązana jest do ochrony informacji przed różnymi zagrożeniami. Ochrona informacji pozwoli nam na dalsze prowadzenie biznesu w sposób bezpieczny, również bez szkody dla osób fizycznych. Zabezpieczanie informacji zmniejsza ryzyko biznesowe.

Odpowiednia ochrona bezpieczeństwa informacji jest możliwa dzięki wdrożeniu odpowiedniego systemu, którym jest ISO 27001. Razem z wdrożeniem odpowiedniego systemu, firma zyskuje ulepszoną politykę firmy, procedury, system organizacyjny oraz oprogramowanie czy sprzęt wykorzystywany w firmie.
Wszelkie zabezpieczenia, jakie wprowadzane są do firmy, muszą być odpowiednio ustalone, następnie wdrożone, sprawdzane i poprawianie w razie potrzeby. System, który zapewnia nam odpowiednią ochronę bezpieczeństwa informacji w firmie, musi współgrać ze wszystkimi procesami, jakie odbywają się w firmie.
Zabezpieczenie informacji wiąże się ze spełnieniem trzech podstawowych wymagań:

 • Poufność – cecha ta wiąże się z udostępnieniem konkretnych informacji tylko wyznaczonym osobom,
 • Integralność – istotne jest, by przechowywane i przetwarzane informacje były prawdziwe i kompletne; poza tym, metody ich przetwarzania muszą być dokładne,
 • Dostępność – zapewnienie wyznaczonym osobom dostępu do konkretnych informacji, zgodnie z potrzebami.

Oprócz tego, warto dodać, że istnieje kilkanaście przepisów prawnych, które dotyczą bezpieczeństwa ochrony informacji. Są to między innymi:

 • Ustawa o prawie autorskim,
 • Ustawa o ochronie danych osobowych,
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej.

W ustawach tych wyszczególnione są również kary, jakie grożą za złamanie zasad.

zdjęcie z telefonu

Rola informacji w firmie

Zbiór informacji, którymi dysponuje firma, stanowi wysoką wartość. Informacje mogą więc być narażone na kradzież, usunięcie czy fałszowanie. Niekiedy zdarza się, że wyciek informacji jest związany z nieuwagą pracowników. Źle zabezpieczone płyty z danymi, pendrive’y, ważne dokumenty znajdujące się na biurku lub zgubienie nośników z danymi, to częste problemy, jakich można uniknąć. Informacje, które wyciekają, zostają skradzione lub powierzone osobie niepowołanej, mogą zostać nawet wykorzystane przez konkurencję.
Ryzyko utraty lub wycieku danych jest tym większe, im bardziej nowoczesne technologie stosujemy. Firmy, z roku na rok rozrastają się, zatrudniają nowych pracowników i poszerzają swój zakres działania. Wiąże się to ściśle ze zwiększeniem liczby pracowników, którzy są odpowiedzialni za przetwarzanie i przechowywanie danych. Do tego dochodzi stosowanie nowoczesnego oprogramowania, w którym często może brakować odpowiedniej ochrony. Oprogramowanie może być niedokładnie sprawdzone podczas testów, przez co nasza firma może zostać narażona na wyciek informacji.
Zagrożenia, jakie mogą szkodzić informacjom w firmie, to między innymi:

 • Wirusy komputerowe,
 • Ataki hakerskie,
 • Szkodliwe i szpiegujące oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości, numerów kart kredytowych i innych danych,
 • Szpiegostwo przemysłowe.

Powyższe zagrożenia mogą prowadzić nawet do upadku firmy. Najczęściej jednak, brak odpowiedniej organizacji w firmie wiąże się ze stratą kontrahentów, obniżeniem wartości firmy, co wiąże się ze stratą zainteresowania ze strony potencjalnych klientów. Stąd też tak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo danych w sieci, jak i poza nią.

W dzisiejszych czasach, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. System ten jest znany nie tylko w Polsce, przez co jego zasięg jest międzynarodowy. ISO 27001 określa wszelkie zasady i wymagania dotyczące ustalania, wdrażania i przestrzegania wszystkich norm. W standardowym Systemie ISO 27001 zawierają się wytyczne dotyczące zgodności, zarządzania ciągłością działania, kontroli dostępu, zarządzania aktywami, prowadzenia polityki bezpieczeństwa i wielu innych spraw.
Warto wspomnieć, że od maja tego roku, będą obowiązywać nowe zasady odnośnie ochrony informacji – RODO. Zmiany jakie wiążą się z wdrożeniem nowych zasad, pozwolą na zapewnienie lepszej ochrony bezpieczeństwa danych w firmie. Jeśli interesuje Cię współpraca z profesjonalną firmą z zakresu ISO27001 i RODO.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: