Zabezpieczenia dla wtryskiwarki tworzyw sztucznych

paź 16, 2015

Zabezpieczenia dla wtryskiwarki tworzyw sztucznych

Strefa mechanizmu zamykającego

Stosowanie w celu eliminacji zagrożeń mechanicznych: urządzeń ochronnych posiadających ruchomą osłonę blokującą z dwoma czujnikami położenia, działającymi poprzez obwód sterowania na urządzenie wyłącznika głównego obwodu mocy,osłon stałych, jeżeli dostęp jest wymagany tylko w przypadku remontu lub konserwacji maszyny.

Strefa dysz

Zabezpieczenie dostępu do strefy ruchów niebezpiecznych napędu rdzeni i wyrzutników osłonami ruchomymi, posiadającymi ruchomą osłonę blokującą z jednym czujnikiem położenia, który działa poprzez obwód sterowania na urządzenie wyłącznika głównego obwodu mocy.

Wiertła do wiertarki

Zastosowanie urządzenia ochronnego posiadającego ruchomą osłonę blokującą z jednym czujnikiem położenia, który działa poprzez obwód sterowania na urządzenie wyłącznika głównego obwodu mocy. Jeżeli osłona jest otwarta, następujące cykle powinny być przerwane w każdym położeniu zespołu wtryskiwania (nie dotyczy
położenia konserwacji): ruch naprzód zespołu wtryskiwania, łącznie z dyszą, ruchy części napędu mechanicznego dyszy zamykającej i jej napędu.

Przeprowadzenie doboru, montażu i demontażu dyszy zgodnie z dokumentacją eksploatacyjną dostarczaną przez producenta, tj. instrukcją obsługi wtryskarki. Umieszczenie na dyszy znaków ostrzegających przed poparzeniem.
Zamontowanie osłony zabezpieczającej, zdolnej do zatrzymania uplastycznionego tworzywa. Dodatkowo osłona ta powinna, jeśli jest otwierana, przerwać ruch do przodu ślimaka lub tłoka wtryskowego.

Strefa uplastyczniania

Wyposażenie zespołów uplastyczniania i/lub wtryskiwania, ustawionych powyżej strefy formy w urządzenia do zatrzymywania w górnym położeniu. Uniemożliwienie dostępu przez otwór zasypowy do miejsca stwarzającego zagrożenie obcięciem lub zgnieceniem. Umieszczenie na zespołach uplastyczniania oraz elementach grzewczych znaków ostrzegających przed poparzeniem. Zamontowanie osłony zabezpieczającej przed zagrożeniami mechanicznymi, zdolnej do zatrzymania uplastycznionego tworzywa. Dodatkowo osłona ta powinna, jeśli jest otwierana, przerwać ruch do
przodu ślimaka lub tłoka wtryskowego.Zastosowanie izolacji cieplnej cylindra uplastyczniającego i/lub wtryskiwania.

Strefa usuwania

Zabezpieczenie otworu usuwania osłonami ochronnymi, uniemożliwiającymi dostęp do jakiegokolwiek ruchu niebezpiecznego maszyny.

Pamiętajmy aby regularnie przeprowadzać samodzielne oględziny elektronarzędzi oraz maszyn, przy których pracujemy. Dzięki temu ograniczymy ryzyko wypadku a także konieczności serwisu bądź wymiany drogiego narzędzia, które dla naszych obowiązków jest niezbędne.


Przeczytaj również o telefonach.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: