Zastosowanie gruzu

Lut 2, 2016

Gruz jest w najprostszym ujęciu odpadem budowlanym, który powstać może na przykład podczas budowy, remontu lub rozbiórek. Jego największe ilości naturalnie powstają podczas prac rozbiórkowych, z kolei najmniejsze podczas budowy. Gruz budowlany ma szerokie zastosowanie i może być wykorzystany z...

Więcej