Prawidłowe używanie i eksploatacja piły taśmowej

lip 20, 2016

Prawidłowe używanie i eksploatacja piły taśmowej

Korzystając z piły taśmowej należy przed rozpoczęciem pracy należy koniecznie dotrzeć nową piłę taśmową. Prawidłowo przeprowadzone dotarcie sprawia, że wydłuża się jej żywotności o ponad 50 procent. Nowa piła posiada ostre i nierównej wysokości naroża ostrzy. Aby zapobiec wyłamaniom tych ostrzy konieczne jest wyrównanie wierzchołków i zeszlifowanie ich do mikroskopijnego łuku.

Zalecane ustawienia dla piły taśmowej

Piła taśmowa do drewna używana podczas procesu docierania musi mieć prędkość zalecaną do ciętego materiału. Ponadto przesuw w przecinarce powinien być zmniejszony o 50% mniej niż  normalny posuw. W tak ustawionym przesuwie użytkownik powinien wykonywać prace w okresie około 20 minut. Po przekroczeniu tego czasu należy stopniowo zwiększać posuw, aż do osiągnięcia normalnego poziomu czasu przecięcia. Niezwykle ważnym parametrem jest naciąg pracującej piły.

Wartością optymalną tego parametru jest 300 N/mm2. Wszystkie niewłaściwe wartości mogą skutkować tym, że cięcie nie będzie prostoliniowe lub ewentualnie nastąpią wibracje, pękanie piły lub ślizganie się piły , ewentualnie nastąpi spadanie z kół napędowych. Do ustawiania i sprawdzenia naciągu służy tensometr. Pozostałymi podstawowymi parametrami obróbczymi w czasie procesu cięcia jest prędkość i posuw piły. Dobór tychże parametrów przeprowadza się głównie w oparciu o obserwację występowania wibracji. Po ustawieniu odpowiedniej wartości prędkości pracy piły, ustawiany jest posuw jednocześnie obserwowany jest wygląd wiórów. Działanie te dotyczy jedynie pełnego materiału.

Eksploatacja piły taśmowej
Piła taśmowa do drewna używana do skrawania materiału tworzy wióry, które zwijają się we wrębie i zostają z niego odprowadzone. Jeśli objętość wrębu zostanie przekroczona przed odprowadzeniem tegoż wióra poza obszar cięcia, to przerośnięty wiór może powodować czopowanie się przestrzeni wrębu. W konsekwencji doprowadza to do pogorszenia jakości powierzchni cięcia, ewentualnie zniszczenia piły, a ostatecznie skrajnych przypadkach nawet do uszkodzenia przecinarki. W tym problemie pomagają często płyny chłodząco-smarujące, które odprowadzają nadwyżkę ciepła oraz usuwa wytworzone podczas pracy wióry.

Dodatkowo w istotny sposób przyczynia się do przedłużenia funkcjonalności piły taśmowej oraz przecinarki. Aby działanie płynu chłodząco smarującego było należyte, użytkownik musi zwrócić szczególną uwagę na właściwe doprowadzenie tegoż płynu bezpośrednio do strefy cięcia. Płyn musi być przechowywany w czystości, a w czasie należytego rozcieńczenia koncentratu użytkownik musi stosować się do wskazówek producenta.

Piła taśmowa do drewna używana w produkcji  musi posiadać odpowiednio zamocowany materiał w imadle, co wywiera wpływ na koszt i jakość cięcia. Często mniejsze pakiety materiałów do obróbki zwiększają efektywność cięcia. Wszystkie maszyny mają ustaloną maksymalną ładowność imadeł oraz maksymalny przekrój przecinanego materiału. Średni stopień korzystania z maksymalnej pojemności imadeł to połowa ich objętości, a w przypadku trudnych materiałów około 30 procent pojemności podanej przez producenta.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: