Norma ISO 14001 a ochrona środowiska

maj 24, 2018

Norma ISO 14001 a ochrona środowiska

Świadomość odnośnie wpływu działalności człowieka na środowisko jest dziś większa, niż kiedykolwiek. Zarówno pojedyncze jednostki, jak i wpływowe grupy przedsiębiorców maja dziś większe pojęcie o ich bezpośrednim oddziaływaniu na otoczenie i tym samym podejmują działania prowadzące do zminimalizowania negatywnych skutków swoich przedsięwzięć.

Jednym ze sposobów, które mogą wspomóc firmy w zrównoważonym rozwoju dbającym o korzyści środowiskowe jest wprowadzenie w firmie zasad zgodnych z normą ISO 14001. Jej głównym celem jest dostarczenie organizacjom narzędzi do stworzenia skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, koniecznego do osiągania założonych celów środowiskowych i ekonomicznych. Jak jednak wprowadzenie normy ISO 14001 do działań firmy jest odzwierciedlane w jej wpływie środowisko?

Elementy normy ISO 14001

Podstawowym zadaniem i założeniem normy ISO 14001 jest wspomaganie firm w zakresie ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zapobiegania zbędnym zanieczyszczeniom środowiska w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne oraz mający na uwadze zrównoważony rozwój firmy.

Powodem, dla którego wiele firm decyduje się na wdrożenie do swojego obecnego systemu zarządzania wytycznych określonych w normie ISO 14001 jest szansa na uzyskanie zauważalnej poprawy w kontekście działalności środowiskowej firmy.

Norma ISO 14001 opiera się na założeniu, że firmy będą na bieżąco dostosowywać się do wytyczonych przez normę standardów i dążyć do osiągania własnych celów poprzez skuteczny program identyfikowania swoich możliwości i doskonalenia się w ich kierunku, a następnie wdrażania nowych standardów zapewniających ich utrzymanie. Przedsiębiorstwa i instytucje wdrażają systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 w momencie, kiedy ich celem staje się ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie własnego systemu zarządzania środowiskowego. Zgodność z normą ISO 14001 upewnia zarząd firmy, pracujących dla niej ludzi oraz klientów i wszystkie jednostki związane z działalnością firmy o postępowaniu zgodnym z określoną i społecznie akceptowalną polityką środowiskową.

Norma ISO 14001 a ochrona środowiska

Dzięki zastosowaniu ścisłych wytycznych normy ISO 14001 odnośnie wpływu działalności firm na środowisko, na certyfikacji do normy zyskuje zarówno firma, jak i jej klienci oraz środowisko. Działanie w zgodzie z ISO 14001 oznacza świadome ograniczenie zużycia surowców takich jak woda, energia, czy zasoby naturalne, oraz zmniejszenie ilości produkowanych przez firmę odpadów, ścieków i emisję gazów.  W nagrodę, przedsiębiorcy mogą czerpać korzyści z redukcji opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, co w rezultacie oznacza mniejsze straty i większe zyski z działalności.

W związku z minimalizacją szans na wystąpienie awarii środowiskowych zawdzięczaną tu wymaganiu normy ISO 14001 o właściwym zarządzaniu ryzykiem, redukcji ulegają także wszelkie koszty związane z usuwaniem potencjalnych zanieczyszczeń czy karami za wyrządzone szkody środowiskowe.

Firmy pracujące w oparciu o normę ISO 14001 automatycznie przestrzegają prawo w zakresie ochrony środowiska i tym samym nie muszą obawiać się niezapowiedzianych kontroli czy niespodziewanych kłopotów prawnych. Obecność zasad normy w firmie to równocześnie szansa na wzrost świadomości ekologicznej pracowników i pozytywny wpływ na dokonywane przez nich wybory również w życiu prywatnym. Warto zauważyć jeszcze fakt, że podobnie jak przypadku innych norm rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej, zgodność z normą ISO 14001 to jeden ze skuteczniejszych sposobów poprawy wizerunku organizacji i zaznaczenia jej pozycji w kontekście ochrony środowiska, co nie tylko pozwala na wypracowanie lepszej pozycji firmy na tle konkurencji, ale i w realny sposób przekłada się na pozyskiwanych przez nią klientów.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: