Kto podlega dyrektywie ATEX?

maj 14, 2021

Kto podlega dyrektywie ATEX?

Zapewnienie bezpieczeństwa wybuchowego i bezpieczeństwa pożarowego to obowiązek przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy specjalizujące się w usługach czy produkcji urządzeń wykorzystywanych w strefach podwyższonego ryzyka. Wprowadzenie do regulacji dyrektywy ATEX ma zapewniać większe bezpieczeństwo, ochronę życia, zdrowia, a także środowiska naturalnego.

ATEX – co to jest?

ATEX to skrót z francuskiego od Atmosphères Explosibles, który oznacza atmosfery wybuchowe. Nazwa ATEX dotyczy więc działań w zakresie bezpieczeństwa wybuchowego, np. produkcji urządzeń przemysłowych. Produkty z oznaczeniem ATEX spełniają restrykcyjne normy, które mają zapewnić ochronę środowiska i bezpieczeństwo ludziom. Aby wprowadzić najlepsze standardy, przestrzenie narażone na zagrożenie wybuchem podzielono na specjalne strefy zagrożenia. Wyróżnia się takie rodzaje zagrożenia jak gazy, ciecze i ich opary (G) oraz palne pyły (D). Dodatkowo wprowadza się oznaczenia stref (0-22) i kategorie urządzeń (1-3).

Przykładowe oznaczenie ATEX

CE – oznaczenie CE

0102 – Numer identyfikacyjny jednostki certyfikujące

Ex – Symbol wykonania przeciwwybuchowego

II – Grupa wybuchowości

2G – Kategoria urządzenia

Ex db – Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej

II A – Podgrupa wybuchowości

T5 – Klasa temperatur

Gb – Poziom zabezpieczenia urządzenia

Czym jest dyrektywa ATEX?

Dyrektywa ATEX to dyrektywa Unii Europejskiej, która definiuje wymagania zasadnicze produktów przeznaczonych do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ATEX określa zasady i normy konieczne do spełnienia we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Zawiera dyrektywę produktową ATEX 2014/34/UE i dyrektywę o warunkach eksploatacji 1999/92/WE (inaczej dyrektywa ATEX137). Minimalne wymagania zwiększające ochronę zdrowia i życia w obszarach narażonych na wybuch określa załącznik nr 1 do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137. Co więcej, Dyrektywa ATEX wymaga oznakowania produktów znakiem CE. Oznacza to, że każdy produkt, który podlega dyrektywie ATEX musi pozytywnie przejść także przez ocenę zgodności dyrektywy tzw. “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.

Dyrektywa ATEX

Jakiego typu organizacje wydają dyrektywę ATEX?

  • UDT-CERT
  • ITG KOMAG
  • Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Mikołów
  • OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice
  • TEST – Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby Sp. z o.o.[2]
  • Fyzikálně Technický Zkušební Ŭstav) (Czechy, Ostrawa)
  • FSA – Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicherheit und Arbeitsmedizin (Niemcy, Mannheim)

Obowiązek opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem to najważniejsze opracowanie w zakresie bezpieczeństwa przed wybuchem. Podobnie jak dokument Oceny Ryzyka Wybuchu wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarski z dnia 8 lipca 2010 r. “w sprawach minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931). Obowiązek opracowania dokumentu  zabezpieczenia przed wybuchem spoczywa na pracodawcy. Powinien być dokończony jeszcze przed udostępnieniem miejsca do pracy, gdzie atmosfera wybuchowa może zagrażać życiu i zdrowiu osób przebywających na określonym terenie.

Dyrektywa ATEX

Jakie działania zapobiegawcze można podjąć w ramach wdrożenia rozporządzeń wynikających z ATEX?

Konieczność dostosowania się do rozporządzeń w miejscach zagrożonych wybuchem takich jak np. stacje benzynowe, jest uregulowana prawnie. Obok dyrektywy bezpieczeństwa ATEX 94/9/EG, która wprowadza obowiązek korzystania ze sprawdzonych urządzeń elektrycznych i mechanicznych, znana jest także dyrektywa ATEX 153. Najlepszym rozwiązaniem do sprawdzenia czy przedsiębiorstwo realizuje normy i wysokie standardy jest audyt bezpieczeństwa. Dzięki niemu łatwo sprawdzić, zweryfikować i zaktualizować dokumentację i procedury związane z bezpieczeństwem wybuchowym i pożarowym zakładu lub obiektów.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: