Jak przeprowadzić się do Niemiec?

lip 14, 2021

Jak przeprowadzić się do Niemiec?

Aktualnie wszyscy żyjemy w jednej globalnej wiosce. Umożliwia nam to łącze internetowe, ale także postępujący rozwój technologiczny.

Również wspólnoty takie jak Unia Europejska, znacznie ułatwiają podróżowanie pomiędzy krajami członkowskimi. Tworzy to klimat sprzyjający także przeprowadzkom, bowiem każdy obywatel kraju UE zyskuje prawo do wprowadzenie się na terytorium innego kraju członkowskiego.

Wśród Polaków występuje wiele kierunków emigracyjnych, jednak to Niemcy stanowią od lat spory ośrodek Polonii. Środowisko to stale się powiększa wraz z nowo przybyłymi, których przyciąga szereg korzyści wynikających z rozpoczęcia nowego życia. Z czym dokładnie wiąże się przeprowadzka do Niemiec i jak ją należycie zorganizować?

Zalety życia w Niemczech

Życie w Niemczech oraz podjęcie tam pracy zarobkowej to szereg korzyści, które stanowią długą listę. Zalety przemawiające za przeprowadzką są głównie ekonomiczne, ale także społeczne i kulturowe. Rynek pracy dynamicznie się rozwija, dzięki czemu powstają nowe miejsca pracy w wielu sektorach m.in. produkcji, inżynierii, mechanice.

Oprócz tego zatrudnienie mogą znaleźć także budowlańcy i kierowcy. Wysoko rozwinięta służba zdrowia sprzyja podejmowaniu pracy w tym sektorze, zwłaszcza opieki nad osobami starszymi. Wszystko zależy od wykształcenia oraz posiadanej wiedzy z danego zakresu. Należy być chętnym do pracy, aby utrzymać również godziwe wynagrodzenie. Stawki godzinowe znacznie przewyższają te w Polsce, co niekiedy stanowi powód do podjęcia tam pracy.

Będąc przy kwestii finansowej nie sposób pominąć bogatego programu socjalnego, który został stworzony z myślą o wszystkich grupach społecznych. Wsparcie finansowe, znacznie zasilające domowy budżet, można uzyskać w formie świadczeń przykładowo z tytułu wychowywania dzieci oraz różnego stopnia niepełnosprawności. Szereg świadczeń, które wypłaca państwo to niewątpliwa zaleta, poprawiająca komfort życia.

Poczucie zadbania przejawia się także w mentalności Niemców, którzy stanowią niezwykle otwarty naród. Ich wysoki poziom tolerancji wraz z poczuciem wspólnoty, stwarzają przyjazne środowisko do życia dla wszelkich mniejszości, narodowości i indywidualistów.

Wady życia w Niemczech

Każda osoba zastanawiająca się nad tym czy warto przeprowadzić się do Niemiec, niekiedy podejmuje decyzję w oparciu o zalety. Należy jednak pamiętać o wadach, które wiążą się z przeprowadzką. Często wynikają z własnych barier i uprzedzeń lub też warunków panujących w konkretnych regionach Niemiec.

Podstawową wadą jest język niemiecki. Jego nauka jest naprawdę ciężka, ale wynagradzająca. Dzięki ukończeniu kursu językowego oraz otrzymania certyfikatu, stanowimy cenniejszy obiekt na rynku pracowniczym. Ułatwia to także codzienną komunikację oraz załatwianie spraw urzędowych.

Urzędy w Niemczech to prawdziwe środowisko sprzyjające biurokracji. Wiele instytucji oraz poczucie obowiązku narodu niemieckiego to główne przyczyny dlaczego procedury w urzędach zajmują tak dużo czasu. Wymóg ukazywania szeregu potwierdzeń i pozwoleń przejawia się w każdym aspekcie życia.

Poziom życia w Niemczech jest naprawdę wysoki, ale wpływa to także na ceny usług oraz towarów. Znacznie przewyższają te, obecne w Polsce, więc przed przeprowadzką warto zaopatrzyć się w fundusz na start, który pozwoli na realizację pierwszych zakupów.

Jak przygotować się do przeprowadzki

Przygotowania do przeprowadzki należy rozpocząć jeszcze w Polsce. Wraz ze zgłoszeniem zamiaru opuszczenia kraju na dłużej niż 3 miesiące, trzeba zamknąć wszelkie umowy, z którymi jesteśmy związani. Dotyczy to wynajmu mieszkania, umowy z operatorami za telewizję, telefon i Internet.

Warto także zaopatrzyć się w kartę EKUZ, która przysługuje wszystkim ubezpieczonym w NFZ. Jej posiadacze otrzymają opiekę zdrowotną w granicach Unii Europejskiej. Zwiększy to komfort psychiczny podczas przeprowadzki. Zmiana miejsca zamieszkania to szereg nerwowych sytuacji, pomińmy te związane z poszukiwaniem opieki medycznej.

Niezbędnym krokiem jest skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wykonanie kserokopii i tłumaczenia na język niemiecki. Potrzebne będą:

  • dowód osobisty lub paszport,
  • akt urodzenia,
  • dyplomy i zaświadczenia poświadczające poziom kształcenia,
  • prawo jazdy,
  • poświadczenie o niekaralności.

Wraz z kompletem dokumentów oraz kartonami jesteśmy gotowi do przeprowadzki do Niemiec. Należy pamiętać, że do 7 dni od wprowadzenia się do nowego lokum trzeba fakt stałego pobytu oraz meldunku przedstawić w stosownym urzędzie. Legitymując się dokumentem potwierdzającym tożsamość, przedstawiamy zaświadczenie od wynajmującego nam mieszkanie lub zakupionej nieruchomości oraz wypełniony formularz meldunkowy.

jak wyprowadzić się do niemiec

Inne sprawy konieczne do załatwienia po przeprowadzce

Przeprowadzka do nowego miejsca zamieszkania wiąże się z szeregiem formalności. Oprócz tych wymienionych powyżej należy także skierować swoje kroki do banku. Założenie własnego konta bankowego lub też rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego to niekiedy konieczność, aby otrzymać wypłatę lub świadczenie od państwa.

Niezbędne będzie także zakupienie niemieckiego numeru telefonu oraz znalezienie najlepszej oferty na Internet. Operatorzy prześcigają się w pomysłach, aby przyciągnąć klientów do siebie. Mnogość ofert może powodować problem z decyzją. Warto więc skorzystać z oferty firmy Teleberlin, która zapewnia kompleksową usługę. Eksperci pomogą w znalezieniu korzystnej oferty, a także załatwią wszelkie formalności. To niewątpliwa korzyść, jaką niesie skorzystanie z tego rozwiązania.

Przeprowadzka do Niemiec – najważniejsza jest organizacja

Sprawna organizacja pomoże przeprowadzić Cię przez cały proces przeprowadzki. Stosowanie się do kolejnych formalnych wymogów to pewność, że o wszystko zadbaliśmy. Kluczem do spokojnego przeżycia przeprowadzki to działanie etapami. Przeprowadzka do Niemiec do szansa na rozpoczęcie nowego, lepszego życia. Skorzystaj i Ty.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: