Budowa a technologie – funkcje pełnione przez kierownika budowy

sie 6, 2019

Budowa a technologie – funkcje pełnione przez kierownika budowy

Prace budowlane zawsze wiążą się z koniecznością dopilnowania poszczególnych etapów budowy – nie tylko w zakresie dotrzymywania umówionych terminów. Być może niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną rolę pełni kierownik budowy, który zazwyczaj bezpośrednio odpowiada przed inwestorem. Często ma on wpływ na wygląd konkretnej nieruchomości – szczególnie jeśli dotychczasowy projekt nie jest zgodny z normami bezpieczeństwa. Co za tym idzie, osoba na tym stanowisku zazwyczaj może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, dzięki któremu jest w stanie podjąć się bardziej skomplikowanych zleceń.

Czym zajmuje się kierownik na budowie?

Nie jest tajemnicą, że to właśnie kierownik budowy, jak sama nazwa wskazuje, kieruje prowadzonymi pracami budowlanymi. Już na początkowym etapie musi on zadbać o wyznaczenie placu, zabezpieczając go przed osobami postronnymi. Jedną z ważniejszych kwestii jest stała kontrola pracowników, zestawiając ich działania ze szczegółowym planem. Zazwyczaj prace budowlane są podzielone na konkretne etapy, które są konsultowane z inwestorem. Każdy zleceniodawca chce mieć wpływ na efekt budowy, upewniając się, że nieruchomość powstaje w oparciu o dostarczone przez nieco wytyczne. Jednocześnie należy zaznaczyć, że na początkowych etapach można dokonywać pewnych modyfikacji, w zależności od aktualnych oczekiwań inwestora.

W tym względzie istotna jest rola kierownika budowy, który powinien ocenić, czy ewentualne zmiany nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo danego budynku. Ważne jest, aby osoba odpowiedzialna za prace budowlane była w stałym kontakcie ze zleceniodawcą. Warto podkreślić, że nawet z pozoru nieistotne poprawki zawsze powinny być konsultowane z klientem.

 kierownik budowy

Do podstawowych zadań kierownika budowy należy także prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu przeprowadzanych prac budowlanych. W spornych sytuacjach dokumenty są dowodem na zrealizowanie konkretnych działań. Niekiedy podczas prac mają miejsce nieprzewidziane sytuacje, które zmuszają do zaprzestania dalszej aktywności na konkretnym terenie. Wówczas kierownik budowy powinien pamiętać o zgłoszeniu zaistniałego problemu do stosownego organu. Niewątpliwie istotna jest tutaj znajomość prawa oraz wytycznych dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania prac budowlanych. Kierownik budowy musi także sprawdzić, czy wszystkie instalacje zostały zamontowane zgodnie z obowiązującymi normami, nie stanowiąc zagrożenia dla potencjalnych użytkowników. Dopiero po dokładnej analizie wybudowanego obiektu można zgłosić go do odbioru, który stanowi jeden z końcowych etapów prac budowlanych.

Kierownik budowy jest najważniejszą osobą na placu budowy, ponieważ niejednokrotnie od jego decyzji zależy charakter prowadzonych prac budowlanych. Od jego działania jest uzależnione bezpieczeństwo wielu osób – zarówno ekipy budowlanej, jak i potencjalnych użytkowników odbieranej nieruchomości. Nic dziwnego, że specjalista bardzo dokładnie przygląda się kolejnym etapom pracy, zyskując gwarancję, że podczas budowy nie popełniono żadnego błędu.

Polecane:

Etykiety:

Podziel się: